Spouštíme kampaň na HITHITu

Formulář pro reklamaci

Vzor formuláře (určeného pro tisk)

Adresát: space up s.r.o., Polní 780/92, Štýřice, 639 00 Brno

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum: ____________________

Podpis: ____________________